BUSINESS

ULTIMELE ȘTIRI

Cum a schimbat pandemia piața imobiliară din România?

Piaţa de real estate a fost în trend ascendent inclusiv  în 2020 şi a înregistrat noi tran­zacţii pe piaţa locală, arătând un nou tip de interes pentru imobile din seg­mentul superior de preţ.

„Pe piaţa premium cumpărătorul şi-a do­rit o suprafaţă mai mare şi a făcut o tre­cere de la un apartament cu o suprafaţă de terasă mai mică la un penthouse sau de la un pent­house la o vilă. 2020 a adus tranzacţii cu va­lori foarte mari, iar această tendinţă s-a păs­trat şi pentru anul 2021. Începutul acestui an noi l-am marcat cu vânzări de pent­house-uri care nu au fost achiziţii cu scop in­ves­tiţional. Există şi acea­stă tendinţă de a achi­ziţiona pen­tru a face un plasament. Asistăm la o schim­bare şi o redefinire a zo­nelor, atât din punc­tul de ve­de­re al proiec­telor, cât şi al arhi­tec­turii“, a spus Mihaela Pană, partner resi­dential agen­cy, Agency Cushman & Wake­field Echinox.

Din cauza restricțiilor din 2020, clienţii aleg acum mai mult în funcție de categoria de facilităţi  oferită de proprietari, iar nordul Capitalei este în plin proces de dezvoltare imobiliară.

„Situaţia pe care o traversăm a adus noi nevoi cumpărătorilor, iar dacă aceste com­ple­xe mari oferă facilităţi multiple, ele vor fi pre­dominante în perioada următoare. Uitân­du-ne pe statistici, aceste proiecte vor de­veni dominante. Numai în zona de nord va genera în perioada următoare proiecte care vor însuma în jur de 30.000 -35.000 de uni­tăţi, proiecte care nu au fost demarate. În această perioadă, există o nevoie constantă de a achiziţiona pentru a locui, există po­ten­ţial de creştere şi cred că se va menţine şi în pe­rioada următoare. A fost o creştere neagre­sivă, una firească. Piaţa va rămâne stabilă şi va avea în continuare potenţial de creş­tere“, a explicat Mihaela Pană.

Sunt mulți care doresc o locuință  aproape de  zona de business, însă nu este mai puțin adevărat că tot cam atâția sunt cei care doresc să scape de nebunia din oraș și vor o zonă cu po­luare mai scăzută.

„Sunt destul de mulţi cumpărători care au luat în considerare o locuinţă care să fie mai ma­re, mai liniştită, mai aproape de o pă­du­re sau un lac. Zonele vizate pe care le-ar luat în cal­cul sunt Iancu Niculae, Siseşti, Străuleşti, Jan­darmeriei. Aici preferă fie să cum­pere te­ren şi să construiască ei, fie să mear­gă în co­mu­nitate. Este clar că această pan­demie a schim­bat vieţile tuturor şi ne-a ajutat să ne repo­ziţionăm. Eu nu cred că vom reveni la situa­ţia de dinainte de 2020, ma­joritatea va lucra în un sistem de muncă de acasă alternativ. Programul de lucru se va schim­ba, va fi mult mai multă flexibilitate în pro­gramul în care trebuie să venim la birou“, a subliniat Mihaela Pană.

Vestea bună este că acest nou trend de pe piață ar putea aduce o renovare frumoasă clădirilor care se află într-o stare avansată de degradare.

„Legat de acest subiect, cum să re­facem aceste zone abandonate, noi conti­nuăm să facem achiziţii, dar este vorba de ce­rere şi ofertă. Avem nevoie şi de suportul auto­rităţilor, dar trebuie să ţinem şi noi cont de aspectele culturale atunci când achi­zi­ţio­năm un teren pentru că altfel degeaba spu­nem că doar dezvoltatorii sunt de vină sau doar au­torităţile sunt de vină“, a spus Beatrice Dumitraşcu, CEO Residential Division, One United Properties.

One United prezintă pe listă la momentul actual 9 proiecte re­zidenţiale active, plus alte 2.000 de lo­cu­inţe ce vor fi dezvoltate.

„Anul 2020 a fost un an al adaptării stra­te­giilor fiecăruia dintre noi pentru că ne-am trezit în o nouă realitate. Este o realitate că până în 2050 vom avea nevoie de 50% mai multă energie, 40% mai multă apă şi 30% mai multă hrană. Pe termen lung, trebuie să avem proiecte sustenabile. Trebuie să mer­gem mai departe şi să luăm în considerare ce se întâmplă şi din punct de vedere eco­no­mic“, a spus Beatrice Dumitraşcu.

Cristi Pascu, CEO al PSC Group, subliniază că în ultimii ani a crescut foarte mult calitatea proiectelor rezidenţiale din România, iar acestă tendinţă va fi una ce se va menţine pentru mulţi ani.

„Primul trimestru din 2021 a fost con­form aşteptărilor. În ultima jumătate a anu­lui trecut parcă s-a recuperat tot ce nu s-a atins în perioada de lockdown. Calitatea proiectelor a crescut foarte mult în ultimii ani şi cred că vom avea acest trend pentru foar­te mulţi ani. Mă aştept ca acesta să fie tren­dul“, a spus el în cadrul videoconferinţei.

Cererea de locuințe este cu mult peste  ofertă,  undeva aproape de jumătate a ofertei am putea spune.

„Piaţa noastră este foarte tânără, iar ne­vo­ia de locuinţe este foarte mare. Work from home, hub-urile de office sunt ceva ne­cesar, s-a subliniat acest lucru în 2020, le in­te­grăm cu toţii în proiecte“, a explicat CEO-ul PSC Group.

Alex Skouras, managing partner în cadrul Alesonor a notat această creștere a cererii de pe real estate  din ultimele 3 luni de pandemie:

„Pandemia de COVID a funcţionat ca un catalizator, accelerând un trend care era deja prezent. Am văzut o mare creştere a ce­re­rii pentru locuinţe pentru toate tipurile de fa­cilităţi, toate tipurile de care ar avea ne­voie o familie din România“, a spus Alex Skouras.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *