BUSINESS

ULTIMELE ȘTIRI

Salariile bugetarilor cresc din nou!

Salariatii de la buget vor avea salarii cu 300 de lei mai mari de la 1 ianuarie 2019. Suma va transmisa in conturile salariatilor alaturi de suma specifica salarială din luna respectivă (februarie). Noua lege prevede o indemnizație de hrană de 347 de lei, care va fi oferita impreuna cu salariul lunii respective, deci luna februaria va reprezenta un adevarat plus pentru bugetari. Efectul este de la sine inteles, deoarece guvernantii nu au suspendat/anulat Legea salarizării pe noul an 2019, motiv pentru care bugetarii vor avea, lunar, in plus indemnizația de hrană de 347 de lei, adaugata la salariu.

Totodata, legea specifica ca indemnizatia se stabileste dupa valoarea salariului minim. Rezulta, in mod logic, ca in urma noii modificari a salarilor la 2080 de lei, indemnizația de hrană aferenta lui 2019 pentru bugetari va fi de 4160 lei brut, respectiv 437 lei pe lună impozitați.Totusi, termenul era initial 1 dec, nu 1 ian: ”(1) Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, cu excepția personalului Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției-Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciul Român de Informații, Serviciului de Informații Externe

Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și a personalului poliției locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/1994, privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (2) Indemnizațiile de hrană prevăzute în alin. (1) se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, cu încadrarea în prevederile art. 25 alin. (1).”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *